Quỹ Đầu tư phát triển Bạc Liêu tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2018, triển khai chiến lược hoạt động đến năm 2025 và kỷ niệm 8 năm ngày thành lập Quỹ (6/7/2010 - 6/7/2018)

      Chiều ngày 06/07/2018, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bạc Liêu (Quỹ Đầu tư) đã tổ chức "Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2018, triển khai chiến lược hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển Bạc Liêu đến năm 2025, kỷ niệm 8 năm ngày thành lập Quỹ (06/07/2010 - 06/07/2018)". Dự Hội nghị có lãnh đạo Quỹ Đầu tư cùng toàn thể nhân viên, người lao động.
 
  
 
      Mở đầu Hội nghị, ông Nguyễn Thanh Thảo (Trưởng phòng Kế hoạch & Thẩm định) đã triển khai Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 27/02/2018 của UBND tỉnh Bạc Liêu về phê duyệt "Chiến lược hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bạc Liêu đến năm 2025" và bà Phạm Võ Phương Đài (nhân viên phòng Kế hoạch & Thẩm định) báo cáo chi tiết, trình chiếu những nội dung cơ bản của chiến lược đến nhân viên, người lao động của Quỹ. 
 
 
                                                  Ông Nguyễn Thanh Thảo triển khai Chiến lược hoạt động của Quỹ đến năm 2025 
 
      Trong phần tiếp theo của Hội nghị, Ông Trần Hoành Sơn (Phó Giám đốc Quỹ) đã trình bày báo cáo tóm tắt sơ kết kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018. Báo cáo đã nêu rõ những kết quả đạt được trong các mặt công tác và những khó khăn, hạn chế trong 06 tháng đầu năm, từ đó đề ra các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong 06 tháng cuối năm 2018.
 
 
                                                 Ông Trần Hoành Sơn báo cáo tóm tắt sơ kết kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm,
                                                                          phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 
 
      Sau khi nghe báo cáo, tại phần thảo luận của Hội nghị, cán bộ, nhân viên lao động các phòng chức năng đều nhất trí với nội dung của báo cáo tóm tắt sơ kết kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
 
      Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Dương (Giám đốc Quỹ Đầu tư) đã ôn lại chặng đường 8 năm hình thành, phát triển của Quỹ và những thành tựu đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời đã chỉ đạo phương hướng nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2018 và yêu cầu toàn thể cán bộ, nhân viên lao động Quỹ Đầu tư phải quán triệt sâu sắc, thực hiện tốt các mục tiêu chiến lược của Quỹ trong những năm tới.
 
 
                                                                    Ông Nguyễn Văn Dương phát biểu chỉ đạo Hội nghị 

Các tin khác

Trang: