Dự án đã thực hiện

Năm 2013 Quỹ Đầu tư phát triển đã giải ngân cho vay dự án Xây dựng Trung tâm thể thao đa chứ năng Nhà Mát

 Quỹ Đầu tư phát triển đã giải ngân cho vay dự án Xây dựng Trung tâm thể thao đa chức năng Nhà Mát

Tháng 6 năm 2013 Quỹ đã Giải ngân cho vay dự án xây dựng khu vui chơi giải trí Thanh thiếu niên-Thiếu nhi công viên văn hóa Trần Huỳnh

Tháng 6 năm 2013 Quỹ  đã giải ngân cho vay dự án xây dựng khu vui chơi giải trí Thanh thiếu niên-Thiếu nhi công viên văn hóa Trần Huỳnh
Trang: 1  2   ›››