Đêm Giao thừa (18/2), đoàn công tác của Bộ trưởng Y tế do Bộ trưởng bộ y tế Nguyễn Thị Kim Tiến dẫn đầu đã thăm, chúc Tết, tặng quà cho bệnh nhân, cán bộ, công nhân viên 4 bệnh viện. http://vnexpress.net/bo-truong-y-te/tag-98947-1.html

Thứ Hai, 18 Tháng 12, năm 2017

Giới thiệu

 • Cho vay đầu tư
  Cho vay đầu tư

   Quỹ cho vay đầu tư theo Quyết định Ban hành Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh cho vay giai đoạn 2016-2020 Số 142/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                     
  .

 • Đầu tư trực tiếp
  Đầu tư trực tiếp

  Áp dụng đối với tất cả các khoản đầu tư trực tiếp thuộc đối tượng đầu tư của Quỹ bằng nguồn vốn của Quỹ và nguồn vốn huy động khác, trừ trường hợp đặc biệt do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.
  .

 • Huy động vốn
  Huy động vốn

   Tháng 01 năm 2014 Quỹ đã huy động được vốn của Ngân hàng thế giới (WB) và đã giải ngân được 01 dự án dành cho nhà ở TNT huyện Đông Hải-  tỉnh Bạc Liêu.
  Huy động từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thông qua hợp đồng huy động vốn; phát hành trái phiếu Quỹ và các hình thức huy động vốn trung hạn và dài hạn khác theo qui định pháp luật.
   
  .

 • Góp vốn thành lập DN
  Góp vốn thành lập DN

  Quỹ dùng tài sản của Quỹ góp vốn thành lập pháp nhân mới để thực hiện các hoạt động đầu tư trực tiếp vào công trình, dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc các chương trình...

  .

 • Ủy thác và nhận ủy thác
  Ủy thác và nhận ủy thác

   * Ngày 04/11/2016 Quỹ ĐTPT chính thức kí hợp đồng nhận Ủy thác về việc thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh tín dụng năm 2016 của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bạc Liêu..

Tuyển dụng lao động

QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH BẠC LIÊU THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM 2017.

  Đang thực hiện

   Dự án đang thực hiện thẩm định ở Ban quản lý BTC để vay vốn Ngân hàng thế giới (WB) năm 2015
  * Thông tin cơ bản về dự án đầu tư:
     1/  Chủ đầu tư: Công ty.
      Địa chỉ trụ sở chính: .
      Tên dự án đầu tư: .
      Loại hình dự án: Đầu tư xây dựng mới.
      Địa điểm đầu tư: .
      Tiến độ thực hiện dự án: .
      Qui mô Dự án được xây dựng trên diện tích.
      Tổng mức vốn đầu tư: .
   
   
  .