Quỹ Đầu tư phát triển Bạc Liêu cho vay Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội huyện Hồng Dân của Hợp tác xã xây dựng Minh Phú

- Tên dự án: dự án ĐTXD nhà ở xã hội huyện Hồng Dân;
- Chủ đầu tư: Hợp tác xã Xây dựng Minh Phú;
- Địa điểm đầu tư:  Ấp Trèm Trẹm, Thị trấn Ngan Dừa, Huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu;
- Tổng mức vốn đầu tư của dự án: 30,7 tỷ đồng.
 

Các tin khác

Trang: