Năm 2011 đã giải ngân 3 Dự án:

2.Tên dự án: Đầu tư xây dựng chợ tạm Trần Huỳnh.
Ø Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng - Thương mại Minh Thắng Bạc Liêu.
Ø    Địa điểm đầu tư: Lô 14, đường Trần Huỳnh - Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Ø    Tổng mức vốn đầu tư của dự án: 25.120.984.000 đồng.
     
 
 
 
 

Các tin khác

Trang: