Năm 2013 Quỹ Đầu tư phát triển đã giải ngân cho vay dự án Xây dựng Trung tâm thể thao đa chứ năng Nhà Mát

Tên dự án: Xây dựng Trung tâm thể thao đa chức năng Nhà Mát.
Ø Chủ đầu tư: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Anh Việt Bạc Liêu. 
Ø    Địa điểm đầu tư: Ấp đầu Lộ A, phường Nhà Mát, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Ø Tổng mức vốn đầu tư của dự án: 8.998.777.070 đồng.

Các tin khác

Trang: