Giới thiệu BLDIF

I- THÔNG TIN CHUNG VỀ QUỸ

1/ Quỹ Đầu tư Phát triển Bạc Liêu (gọi tắt là Quỹ) là một tổ chức tài chính Nhà nước của địa phương được thành lập theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu nhằm mục đích tiếp nhận vốn ngân sách, huy động vốn từ các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh. 
2/ Quỹ được thành lập theo Quyết định số 1447/QĐ-UBND ngày 06/07/2010 của UBND tỉnh Bạc Liêu, có tư cách pháp nhân, có bảng cân đối kế toán riêng, có con dấu, được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và các Ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
3/ Quỹ chính thức hoạt động kể từ ngày 01/08/2010.
4/ Vốn điều lệ của Quỹ: 150 tỷ đồng.
5/ Tên giao dịch của Quỹ: Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bạc Liêu.
6/ Tên giao dịch quốc tế: Bac Lieu Development Investment Fund.
7/ Trụ sở của Quỹ: Số 51- 53 Phan Ngọc Hiển, Phường 3, TP.Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.
8/ Sơ đồ tổ chức:* Hội đồng quản lý Quỹ:

- Ông Dương Thành Trung, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh - Chủ tịch;

- Ông Trần Văn Sỹ, Phó Giám đốc phụ trách Sở Tài chính - Phó chủ tịch;

- Ông Nguyễn Văn Dương, Giám đốc Quỹ - Uỷ viên;

- Ông Trần Thanh Tâm, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Uỷ viên;

- Ông Phạm Thanh Bình, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bạc Liêu - Ủy viên.

* Ban Kiểm soát Quỹ:

- Ông Trần Thanh Bình, P. Chánh văn phòng UBND tỉnh - Trưởng Ban;

- Ông Phan Chí Quang, T. Phòng Tài chính doanh nghiệp Sở Tài chính - Thành viên.

*  Ban Giám đốc:
 
- Ông Nguyễn Văn Dương - Giám đốc;
 
- Ông Võ Minh Chiến - Phó Giám đốc;
 
* Các phòng nghiệp vụ:
 
- Phòng Kế hoạch - Thẩm định: 
 + Ông Nguyễn Thanh Thảo - Trưởng phòng;
 + Số điện thoại liên hệ 0291.3820024. 
 
- Phòng Tín dụng - Đầu tư: 
+ Ông Ngô Kim Ủ - Trưởng phòng;
+ Số điện thoại liên hệ 0291.3820023.
 
-  Phòng Tài chính - Kế toán:
+ Ông Phùng Phong Phương - Trưởng phòng;
+ Bà Bùi Thanh Thảo - Phó phòng; 
+ Số điện thoại liên hệ 0291.3820220.
 
- Phòng Hành chính - Nhân sự:
+ Bà Nguyễn Thị Như Phụng - Trưởng phòng; 
+ Số điện thoại liên hệ 0291.3820022.
 
II- CHỨC NĂNG CỦA QUỸ
 

III- TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, GIÁ TRỊ CỐT LÕI

1.  Tầm nhìn
 
 
2.  Sứ mệnh
 
    
 
3.  Giá trị cốt lõi
 
 
IV.  MỤC TIÊU TỔNG QUÁT
 
  
 
 
 

Các tin khác

Trang: