Giới thiệu BLDIF

I- THÔNG TIN CHUNG VỀ QUỸ

1/ Quỹ Đầu tư Phát triển Bạc Liêu (gọi tắt là Quỹ) là một tổ chức tài chính Nhà nước của địa phương được thành lập theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu nhằm mục đích tiếp nhận vốn ngân sách, huy động vốn từ các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh. 
2/ Quỹ được thành lập theo Quyết định số 1447/QĐ-UBND ngày 06/07/2010 của UBND tỉnh Bạc Liêu, có tư cách pháp nhân, có bảng cân đối kế toán riêng, có con dấu, được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và các Ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
3/ Quỹ chính thức hoạt động kể từ ngày 01/08/2010.
4/ Vốn điều lệ của Quỹ: 100 tỷ đồng.
5/ Tên giao dịch của Quỹ: Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bạc Liêu.
6/ Tên giao dịch quốc tế: Bac Lieu Development Investment Fund.
7/ Trụ sở của Quỹ: Số 51- 53 Phan Ngọc Hiển, Phường 3, TP.Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.
8/ Sơ đồ tổ chức:* Hội đồng quản lý Quỹ:

- Ông Dương Thành Trung, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh - Chủ tịch;

- Ông Lê Tấn Cận, Giám đốc Sở Tài chính - Phó chủ tịch;

- Ông Nguyễn Văn Dương, Giám đốc Quỹ - Uỷ viên;

- Ông Trần Thanh Tâm, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Uỷ viên;

- Ông Phạm Thanh Bình, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bạc Liêu - Ủy viên.

* Ban Kiểm soát Quỹ:

- Ông Trần Thanh Bình, P. Chánh văn phòng UBND tỉnh - Trưởng Ban;

- Ông Phan Chí Quang, T. Phòng Tài chính doanh nghiệp Sở Tài chính - Thành viên.

*  Ban Giám đốc:
 
- Ông Nguyễn Văn Dương - Giám đốc;
 
- Ông Trần Hoành Sơn - Phó Giám đốc;
 
* Các phòng nghiệp vụ:
 
- Phòng Kế hoạch - Thẩm định: 
 + Ông Nguyễn Thanh Thảo - Trưởng phòng;
 + Số điện thoại liên hệ 0291.3820024. 
 
- Phòng Tín dụng - Đầu tư: 
+ Ông Võ Minh Chiến - Trưởng phòng;
+ Số điện thoại liên hệ 0291.3820023.
 
-  Phòng Tài chính - Kế toán:
+ Ông Phùng Phong Phương - Trưởng phòng;
+ Số điện thoại liên hệ 0291.3820220.
 
- Phòng Hành chính - Nhân sự:
+ Bà Nguyễn Thị Như Phụng - Trưởng phòng; 
+ Số điện thoại liên hệ 0291.3820022.
 
II- CHỨC NĂNG CỦA QUỸ
 
1/ Tiếp nhận vốn ngân sách của tỉnh, vốn tài trợ, viện trợ; huy động vốn các nguồn trung và dài hạn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để tạo nguồn vốn thực hiện các dự án phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh.
2/ Tiếp nhận, quản lý nguồn vốn ủy thác từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các hoạt động theo hợp đồng ủy thác; phát hành trái phiếu chính quyền địa phương theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh để huy động vốn cho ngân sách tỉnh.
3/ Nhận ủy thác quản lý hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Quỹ phát triển nhà ở và một số Quỹ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập.
4/ Thực hiện đầu tư trực tiếp vào các dự án, cho vay đầu tư, góp vốn thành lập doanh nghiệp; ủy thác cho vay đầu tư, thu hồi nợ theo quy định tại Nghị định số 138/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 28/08/2007 về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương.

 III- TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

1.  Tầm nhìn
      Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bạc Liêu phấn đấu đến năm 2025 trở thành một tổ chức tài chính đa năng và thuộc top dẫn đầu về hỗ trợ vốn cho các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội của tỉnh Bạc Liêu.
2.  Sứ mệnh
     Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bạc Liêu hoạt động với phương châm hài hòa 3 lợi ích: Lợi ích của nhà đầu tư được đặt lên hàng đầu và xem đây là nhân tố ảnh hưởng đến những lợi ích liên quan; lợi ích của người lao động được quan tâm; lợi ích của Nhà nước được chú trọng và đóng góp có hiệu quả vào sự phát triển của cộng đồng.
 
      Đối với khách hàng (nhà đầu tư): Quỹ cam kết thỏa mãn tối đa lợi ích của khách hàng  trên cơ sở cung cấp, hỗ trợ, tư vấn cho khách hàng những sản phẩm đầu tư đa dạng, phong phú trên nhiều lĩnh vực hạ tầng kinh tế - xã hội, đáp ứng nguồn vốn có chi phí hợp lý cạnh tranh, nhằm đạt hiệu quả tài chính cao và lợi ích tối ưu, để tạo thêm động lực cho khách hàng trong việc thực hiện các hoạt động đầu tư phát triển tỉnh nhà.
 
      Đối với Nhà nước: Quỹ xác định việc bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước là vấn đề quan trọng hàng đầu, hạn chế tối đa rủi ro nợ xấu, duy trì mức tỉ suất chênh lệch thu chi ổn định hằng năm.
 
       Đối với nhân viên: Quỹ quan tâm sâu sắc đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động; đảm bảo mức thu nhập ổn định và có tính cạnh tranh trong thị trường lao động tài chính ngân hàng, đảm bảo để người lao động được thường xuyên chăm lo nâng cao trình độ nghiệp vụ, được phát triển cả quyền lợi chính trị và văn hóa.
 
      Đối với cộng đồng: Quỹ cam kết thực hiện tốt nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách Nhà nước; luôn quan tâm chăm lo đến công tác xã hội, từ thiện để chia sẻ khó khăn của cộng đồng.
 
3.  Mục tiêu tổng quát:
     Xây dựng, củng cố, tăng cường hoạt động Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bạc Liêu theo hướng phát triển bền vững, hiệu quả, an toàn, minh bạch; khẳng định vị thế của một định chế tài chính năng động, đảm bảo đủ năng lực để thực hiện chức năng đầu tư tài chính, đầu tư phát triển và những nhiệm vụ quan trọng khác do UBND tỉnh giao, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong từng thời kỳ.  
          
 
 
 
 

Các tin khác

Trang: