Cho vay đầu tư


DANH MỤC CÁC LĨNH VỰC ĐẦU TƯ VÀ CHO VAY CỦA QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH BẠC LIÊU GIAI ĐOẠN 2022 - 2025

 1. Lĩnh vực nông nghiệp, ngư nghiệp:

   a) Đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp các dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ; các dự án nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao.

   b) Đầu tư sản xuất giống, nhân và lai tạo giống cây trồng và vật nuôi, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ.
   c) Đầu tư các dự án trang trại chăn nuôi tập trung.
   d) Đầu tư cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung.
   e) Đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp các dự án phục vụ sản xuất, thu hoạch, chế biến, bảo quản nông sản, muối, thủy sản, hải sản. 

2. Lĩnh vực công nghiệp, công nghiệp phụ trợ:

    a) Đầu tư các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp, cụm công nghiệp; các dự án phụ trợ bên ngoài hàng rào khu công nghiệp, cụm công nghiệp; các dự án hỗ trợ xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng.

    b) Đầu tư các dự án sản xuất sản phẩm công nghệp hỗ trợ.

    c) Đầu tư các cơ sở sản xuất sản phẩm truyền thống, cụm làng nghề.

3. Lĩnh vực năng lượng:

   a) Đầu tư dự án sản xuất năng lượng sạch, năng lượng tái tạo có quy mô nhỏ.

   b) Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các dự án công trình điện, ưu tiên khu vực nông thôn và những khu vực có nhu cầu cấp thiết khác.

4. Lĩnh vực nhà ở, thương mại, dịch vụ:

   a) Đầu tư xây dựng nhà ở xã hội (nhà ở dành cho người có thu nhập thấp, nhà ở công nhân, ký túc xá sinh viên ...).

   b) Đầu tư xây dựng, chỉnh trang đô thị, khu dân cư, khu đô thị, khu tái định cư.
   c) Đầu tư xây dựng chợ, trung tâm thương mại, dịch vụ.
5. Lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, công nghệ thông tin:
   a) Đầu tư các khu bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống; khu vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng.
   b) Đầu tư xây dựng, nâng cấp trung tâm thể dục, thể thao, nhà tập luyện, câu lạc bộ thể dục thể thao.
   c) Đầu tư vào các dự án phát triển du lịch xanh, các khu du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, văn hóa - lịch sử.
   d) Đầu tư hạ tầng phục vụ du lịch (khu mua sắm, ăn uống, lưu trú trong khu du lịch); các dự án sản xuất sản phẩm du lịch (các sản phẩm dịch vụ du lịch, sản phẩm lưu niệm).
6. Lĩnh vực giáo dục, y tế:
   a) Đầu tư xây dựng, mở rộng trường học, cơ sở đào tạo nghề.
   b) Đầu tư xây dựng, mở rộng trung tâm dưỡng lão, chăm sóc người cao tuổi.
   c) Đầu tư xây dựng, mở rộng bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh, hệ thống y tế công cộng; mua sắm máy móc, thiết bị, phương tiện phục vụ khám chữa bệnh.
   d) Đầu tư cơ sở sản xuất trang thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh.
7. Lĩnh vực giao thông: 
   a) Đầu tư, phát triển hệ thống vận tải công cộng.
   b) Đầu tư các dự án giao thông: Bến xe, bến thủy nội địa, cầu, đường bộ, đường thủy.
8. Lĩnh vực môi trường: 
   a) Đầu tư hệ thống cấp nước sạch, thoát nước.
   b) Đầu tư thiết bị, phương tiện thu gom và xử lý rác thải, khí thải, nước thải.
   c) Đầu tư hệ thống tái chế, tái sử dụng chất thải; các dự án sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường, sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải.
   d) Đầu tư xây dựng các cơ sở hỏa táng, điện táng.
9. Lĩnh vực kinh tế biển gắn với quốc phòng an ninh:
   Đầu tư xây dựng, mở rộng các dự án kinh tế ven biển gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh.


   * Điều kiện cho vay:

      - Các dự án phải thuộc đối tượng cho vay; 

      - Các dự án đã hoàn thành thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật;

      - Chủ đầu tư phải có bộ máy quản lý đủ năng lực và trình độ chuyên môn để điều hành dự án;

     - Người đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực của dự án hoặc lĩnh vực liên quan đến dự án

      - Dự án khả thi và có hiệu quả;

      - Có tối thiểu là 30% tổng mức đầu tư dự án là vốn tự có của chủ sở hữu;

      - Thực hiện bảo đảm tiền vay theo các quy định của Quỹ;

     - Có cam kết mua bảo hiểm đối với tài sản hình thành từ vốn vay hoặc tài sản khác không hình thành từ vốn vay nhưng được dùng đảm bảo tiền vay tại Quỹ thuộc đối tượng mua bảo hiểm bắt buộc.

   * Mức lãi suất cho vay: 

      - Không thấp hơn lãi suất cho vay tối thiểu do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước tại Quỹ trong từng thời kỳ.

          - Lãi suất cho vay hiện hành là 7,5%/năm.
 
  Khách hàng có thể tải về các biểu mẫu sau:

 

Trang: