Giới thiệu

Giới thiệu BLDIF

Quỹ Đầu tư Phát triển Bạc Liêu (gọi tắt là Quỹ) là một tổ chức tài chính Nhà nước của địa phương được thành lập lập theo ...

Tỉnh Bạc Liêu

Bạc Liêu là một tỉnh thuộc bán đảo Cà Mau, miền đất cực Nam của tổ quốc Việt Nam. Tỉnh có chung địa giới nối tỉnh Hậu Giang, Kiên Giang ở phía Tây ...
Trang: 1