Tháng 11 năm 2013 Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bạc Liêu cho vay xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật giai đoạn II - Dự án Khu Đô thị mới Hoàng Phát thành phố Bạc Liêu

Tên dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật giai đoạn II - Dự án Khu Đô thị mới Hoàng Phát thành phố Bạc Liêu
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Hoàng Phát
Địa điểm đầu tư: Dự án khu đô thị mới Hoàng Phát, phường 1, thành phố Bạc Liêu
Tổng mức vốn đầu tư của dự án: 17.879.693 đồng 

Các tin khác

Trang: