Năm 2012 đã giải ngân 2 Dự án:

Tên dự án: Dự án đầu tư sân bóng đá mini.
Chủ đầu tư: Doanh nghiệp tư nhân Phương Linh.
Địa điểm đầu tư: Khu liên hợp TDTT Thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.
Tổng mức vốn đầu tư của dự án: 3.492.236.298 đồng.

Các tin khác

Trang: