Năm 2011 đã giải ngân 3 Dự án:

3. Tên dự án: Xây dựng 218 căn nhà giai đoạn 1 dành cho người thu nhập thấp tại khu tái định cư tập trung và nhà ở xã hội Đông Cao Văn Lầu, Khóm 3 & 4 Phường 5 thành phố Bạc Liêu.
Ø    Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thiên Long.
Ø    Địa điểm đầu tư: Khóm 3 & 4, Phường 5 thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Ø    Tổng mức vốn đầu tư của dự án: 31.927.446.000 đồng.

 
 
 
 
 
 
 

 

Các tin khác

Trang: