Quỹ ĐTPT Đồng Nai giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với Quỹ ĐTPT Bạc Liêu (tháng 5-2017)

 
 Quỹ ĐTPT Bạc Liêu chụp ảnh lưu niệm cùng Quỹ ĐTPT Đồng Nai tại điện gió Bạc Liêu
         
 
Trang: