Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Bạc Liêu: Gặp gỡ, đối thoại và chia sẻ khó khăn cùng doanh nghiệp

Trang: