Diễn biến tích cực trong công tác xử lý nợ xấu sau khi có Nghị quyết 42 (Nguồn: www.sbv.gov.vn - 11/05/2018)

Các tin khác

Trang: