Nhân dịp kỷ niệm 3 năm ngày thành lập Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bạc Liêu (Ngày 6/7/2010 - 6/7/2013)

Nhân dịp kỷ niệm 3 năm ngày thành lập Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bạc Liêu (Ngày 6/7/2010 - 6/7/2013). Ban giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bạc Liêu tổ chức họp mặt toàn thể CBCNV nhằm để ôn lại những kết quả đã đạt được của Quỹ trong thời gian qua.

Trải qua 3 năm hoạt động mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự đoàn kết, nổ lực, phấn đấu không ngừng của toàn thể lãnh đạo, nhân viên Quỹ Đầu tư phát triển Bạc Liêu đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ góp phần thực hiện nhiệm vụ trong việc phát triển KT-XH của tỉnh.

Cũng nhân ngày kỉ niệm này, một lần nữa ông Nguyễn văn Dương kêu gọi toàn thể CBCNV của đơn vị phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết vượt qua khó khăn, nổ lực phấn đấu hoàn thành ngày càng tốt hơn nữa góp phần nâng cao vai trò là công cụ tài chính góp phần thúc đẩy kinh tế của địa phương.

Giám đốc Nguyễn Văn Dương 
Phó GĐ Trần Hoành Sơn 
 Toàn thể CBCNV Quỹ ĐTPT
 Toàn thể CBCNV Quỹ ĐTPT
 

Các tin khác

Trang: