Nhân dịp chào mừng kỷ niệm 67 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và chào mừng 15 năm ngày tái lập tỉnh. Công đoàn Quỹ phát động phong trào thi hát văn nghệ.

Chiều ngày 21/12/2011 Công đoàn Quỹ tổ chức thi văn nghệ cho toàn bộ CBCNV của Quỹ cùng tham gia hưởng ứng . Nhân dịp chào mừng kỷ niệm 67 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2011) và thực hiện công văn 92/CV. LĐLĐ ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Liên đoàn lao động tỉnh Bạc Liêu về việc tổ chức các phong trào thi đua đặc biệt chào mừng 15 năm ngày tái lập tỉnh (01/01/1997 - 01/01/2012). Công đoàn cơ sở Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bạc Liêu phát động cuộc thi văn nghệ chào mừng với chương trình thi:
"Hát về Quê hương Bạc Liêu, Đất nước, Đảng và Bác Hồ kính yêu".   
     Hình ảnh hát văn nghệ của Quỹ
      
       
 
 
 
Trang: