Hội nghị CBCNVLĐ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bạc Liêu năm 2013

Chiều 2 giờ ngày 28/02/2013 tại phòng họp Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức Hội nghị CBCNVLĐ đầu năm 2013.
      Tham dự Hội nghị có Ban Giám đốc gồm:  
   - Ông Nguyễn Văn Dương (Giám đốc);
   - Ông Trần Hoành Sơn (Phó Giám đốc).
      Đại diện ban chấp hành Công đoàn có: 
   - Ông Đinh Minh Đức (Chủ tịch CĐ);
   - Bà Nguyễn Thị Như Phụng (P. Chủ tịch CĐ) và các CBCNVLĐ Quỹ;
   
   Trong Hội nghị có các nội dung chính cần thông qua:
1/ Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ công tác; kế hoạch năm 2013 do đ/c Phó Giám đốc Trần Hoành Sơn trình bày.
 
Phó Giám đốc Quỹ ĐTPTBL
                                                            
2/ Báo cáo của Trưởng Ban Thanh tra nhân dân về thực hiện nhiệm vụ năm 2012 và kế hoạch hoạt động của năm 2013.
 
Trưởng Ban thanh tra nhân dân Ông Mai Bá Hùng(đứng)
3/ Chủ tịch Công đoàn đánh giá tình hình tổ chức, hoạt động Ban Thanh tra nhân dân và báo cáo tình hình sử dụng Quỹ phúc lợi; thực hiện Thỏa ước lao động tập thể năm 2012 Và thông qua Thỏa ước lao động tập thể 2013. 
 
Ông Đinh Minh Đức (Chủ tịch Công đoàn) 
4/ Bà Nguyễn Thị Như Phụng báo cáo về công tác thi đua khen thưởng năm 2012 và kế hoạch 2013; Công bố Quyết định khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích trong năm 2012.
 
   
Bà Nguyễn Thị Như Phụng(Phó Chủ tịch Công đoàn)
5/ Ban Giám đốc trao tặng bằng khen cho các CBCN trong Quỹ
 
 
 
 

Các tin khác

Trang: