Hội nghị CBCNVLĐ năm 2015 tại phòng họp của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bạc Liêu

        Vào lúc 14h ngày 05/03/2015 tại phòng họp Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị CBCNVLĐ năm 2015.
 
      - Tham dự Hội nghị có Ban Giám đốc gồm:  
1/ Ông Nguyễn Văn Dương (Giám đốc);
2/ Ông Trần Hoành Sơn (Phó Giám đốc).
      - Đại diện ban chấp hành Công đoàn có: 
3/ Ông Đinh Minh Đức (Chủ tịch CĐ); 
4/ Bà Nguyễn Thị Như Phụng (P.Chủ tịch CĐ) và các CBCNVLĐ của Quỹ;
   Trong Hội nghị có các nội dung chính cần thông qua:
1/ Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ công tác; kế hoạch năm 2015 do đ/c Phó Giám đốc Trần Hoành Sơn trình bày.
 
 
2/  Báo cáo của Ban thanh tra nhân dân về thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch hoạt động năm 2015. 

 
 
3/ Công bố quyết định khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích trong năm 2014, ký kết thi đua phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kinh doanh năm 2015, Ban Giám đốc phát thưởng.
 
 
  
  

Các tin khác

Trang: