Đại hội Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bạc Liêu lần thứ II - Nhiệm kỳ 2015-2020

Đại hội Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển Bạc Liêu, lần II, nhiệm kỳ 2015-2020
            Đại hội đảng viên Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển Bạc Liêu, lần II, nhiệm kỳ 2015-2020, diễn ra vào lúc 07 giờ 30 ngày 25/4/2015. Đại hội có mặt 09/09 tổng số đảng viên được triệu tập.
           A- Giới thiệu đại biểu:
           Khách mời gồm có các đồng chí:
           1. Đ/c: Lâm Việt Quân – Trưởng Ban tổ chức Đảng Uỷ Khối các cơ quan tỉnh Bạc Liêu
           2. Đ/c: Nguyễn Thị Như Phụng - Đại diện BCH CĐCS
           3. Đ/c: Phạm Võ Phương Đài - Đại diện Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM
           * Đại hội bầu Đoàn chủ tịch, thư ký
           - Đoàn chủ tịch gồm các đồng chí :
           1. Đ/c: Nguyễn Văn Dương                                           
           2. Đ/c: Trần Hoành Sơn          
           3. Đ/c: Võ Minh Chiến
           - Đoàn thư ký gồm các đồng chí:
           1.  Đ/c: Ngô Kim Ủ
           2.  Đ/c: Huỳnh Thị Ngọc Bích                                                                                     
           B- Phần văn kiện:
          1/ Đồng chí Nguyễn Văn Dương: Trình bày báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển lần thứ I, nhiệm kỳ 2010-2015.
  
  (Ông Nguyễn Văn Dương Giám đốc Quỹ đứng) 
          2/ Đồng chí Trần Hoành Sơn: Trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2010-2015 và phương hướng nhiệm kỳ 2015-2020.
  
 (Ông Trần Hoành Sơn Phó Giám đốc Quỹ đứng )
            Các chỉ tiêu cần phấn đấu:
          -  Công tác chính trị tư tưởng;
          -  Công tác tổ chức cán bộ - đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ;
          -  Công tác kiểm tra và giám sát;
          -  Công tác lãnh đạo chuyên môn;
          -  Công tác Đoàn thể.
         3/ Đồng chí Lâm Việt Quân: Phát biểu chỉ đạo Đại hội.
  
 (Ông Lâm Việt Quân Khách mời đứng) 
         4/ Đồng chí Võ Minh Chiến: Trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp văn kiện đại hội XII của Đảng, văn kiện của Đảng bộ khối, đề án nhân sự của BCH Đảng bộ khối, báo cáo chính trị của BCH Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển.
  
        (Ông Võ Minh Chiến Trưởng phòng KHTĐ đứng)  
        C. Bầu cử ban chấp hành mới.
         Kết quả trúng cử vào ban chấp hành khoá mới nhiệm kỳ 2015-2020.
         - Đồng chí Nguyễn Văn Dương đạt số phiếu 9/9 đã trúng cử Bí thư Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020.
         - Đồng chí Trần Hoành Sơn đạt số phiếu 9/9 đã trúng cử Phó Bí thư Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020.
         - Đồng chí Võ Minh Chiến đạt số phiếu 9/9 đã trúng cử Chi ủy viên Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020.
   
                                                               Ban Chấp hành khóa mới ra mắt, hứa hẹn.
 
 
 (Ông Nguyễn Văn Dương thay mặt BCH khóa mới phát biểu, hứa hẹn)
         Đại hội bế mạc lúc 10 giờ 45 phút ngày 25 tháng 4 năm 2015.
 

Các tin khác

Trang: