Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát kết quả hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển Bạc Liêu

 
Nguồn: bản tin trưa ngày 30-03-2021 của Đài phát thanh truyền hình Bạc Liêu (thbl.vn)

Các tin khác

Trang: