Quyết định số 425/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bạc Liêu về Ban hành danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh do Quỹ Đầu tư phát triển Bạc Liêu thực hiện đầu tư trực tiếp và cho vay năm 2021

 
 
Tải về: QĐ 425/QĐ-UBND 

Các tin khác

Trang: