Quỹ Đầu tư phát triển Bạc Liêu tổ chức Hội nghị người lao động và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2021

Sáng ngày 29 tháng 01 năm 2021, Quỹ Đầu tư phát triển Bạc Liêu (Quỹ) đã tổ chức Hội nghị người lao động và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2021.

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Văn Dương – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Quỹ; ông Võ Minh Chiến – Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Quỹ cùng các đại biểu là cán bộ quản lý và người lao động của Quỹ.

Tại Hội nghị, cán bộ, người lao động đã được nghe và thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2021 của Quỹ; báo cáo tình hình thực hiện nội quy, quy chế liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ người lao động và kết quả thực hiện thoả ước lao động tập thể của Quỹ trong năm 2020; báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của Ban thanh tra nhân dân; thoả ước lao động tập thể năm 2021.

Thông qua Hội nghị lần này, người lao động đã có những đề xuất, kiến nghị về các vấn đề liên quan đến hoạt động chuyên môn của Quỹ cùng với các chế độ, chính sách, quyền lợi của người lao động…được Đoàn chủ tịch tiếp thu, giải đáp cụ thể và nhận được sự nhất trí cao của toàn thể Hội nghị. 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Nguyễn Văn Dương – Giám đốc Quỹ cho rằng năm 2020 là năm gặp không ít khó khăn trong tình hình dịch bệnh bùng phát, từ đó gây ảnh hưởng đến hoạt động của Quỹ; ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của cả tập thể cán bộ, người lao động trong việc thực hiện các mặt công tác; đồng thời cũng yêu cầu tập thể cán bộ, người lao động Quỹ Đầu tư phát triển Bạc Liêu trong thời gian tới cần phấn đấu thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra trong năm 2021.

Cũng tại Hội nghị, Ban Giám đốc đã trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2020; đồng thời bầu Ban Thanh tra nhân dân Quỹ Đầu tư phát triển Bạc Liêu nhiệm kỳ 2021 - 2022 gồm 03 đồng chí.

Sau đây là một số hình ảnh từ Hội nghị:

 
Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị
 
Ông Nguyễn Thanh Thảo - Trưởng phòng Kế hoạch & Thẩm định Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020
và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2021 của Quỹ
 
Bà Nguyễn Thị Như Phụng - Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự báo cáo tình hình thực hiện nội quy, quy chế
liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ người lao động và kết quả thoả ước lao động tập thể của Quỹ trong năm 2020
 
Ông Ngô Kim Ủ - Trưởng phòng Tín dụng & Đầu tư báo cáo kết quả hoạt động
năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của Ban thanh tra nhân dân

 
Ông Võ Minh Chiến – Phó Giám đốc Quỹ, đại diện Đoàn chủ tịch tiếp thu
và trả lời ý kiến của người lao động

 
Bà Nguyễn Thị Như Phụng – Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự đại diện
Đoàn Chủ tịch tiếp thu và trả lời ý kiến của người lao động

 
Ông Nguyễn Văn Dương – Giám đốc Quỹ phát biểu chỉ đạo Hội nghị
 

Ban Giám đốc trao giấy khen cho các tập thể (đại diện) hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020

 

Ban Giám đốc trao giấy khen cho các cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020

Các tin khác

Trang: