Dự án đã thực hiện

Năm 2011 đã giải ngân 3 Dự án:

Quỹ Đầu tư phát triển Bạc Liêu đã giải ngân cho dự án Xây dựng 218 căn nhà giai đoạn 1 dành cho người thu nhập thấp tại khu tái định cư tập trung ...
Trang: ‹‹‹    1  2